Hanan Holmboepris 2017

Caption: Hanan Mohamed Abdelrahman received the Holmboe Prize 2017 from Torbjørn Røe Isaksen, Norwegian Minister of Education and Research.
Year: 2017
Photographer: Thomas Brun/NTB

Hva tilbyr matematikkhjelperen?

Jeg underviser i matematikk på:

 • Grunnskole nivå: 1. – 10. klasse
 • Videregående nivå: 1P, 1P-Y, 2P, 2P-Y,1T, 1T-Y, 2T, 2T-Y, S1, S2, R1 og R2
 • Høgskole nivå: matematikk på
  Grunnskolelærer, 1.-7. trinn
  Grunnskolelærer, 5.-10. trinn
  Lektorutdanning
  Fag- og yrkesfaglærerutdanning
  Barnehagelærerutdanning
  Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
  Handelshøyskolen – BI
 • IB diploma: standard level og high level

Jeg underviser også i fransk på ungdomsskole- og videregående skolenivå.

Undervisningsformer:
En til en, eller i grupper (to eller flere). Undervisningen foregår hjemme hos meg i Oslo. Jeg kan også tilby nettbasert fjernundervisning dersom det passer deg bedre etter avtale.